grafisch ontwerpers

huurders aan het woord

 

opdrachtgever

wijksteunpunt wonen,

amsterdam - 2014

 

publiciteitsmateriaal voor

het congres ‘huurders aan

het woord’ in amsterdam,

georganiseerd door

wijksteunpunt wonen.