stadt macht schule!

logo en website met onderwijs-materiaal ter bevordering van maatschappijkritiek, gericht op stadsontwikkeling in hamburg.

 

onderdeel van de hamburger

stiftung für wirtschaftsethik,

een organisatie die onderzoek

doet naar oplossingen om

bedrijven hun verantwoorde-

lijkheid te laten nemen ten

aanzien van mens, milieu en

maatschappij.